Navigace: Home > FAQ
 
obj/effects/top/1/stavoplast_baner-1-1.jpg
O firmě

FAQ - často kladené otázky

Otázka: Proč měnit stávající okna za plastová?
Odpověď: Stará okna působí esteticky značně nemoderním až zastaralým dojmem. Již nesplňují ve všech parametrech svůj účel (zatékavost, zkřížené rámy, hniloba, vznik plísní, špatná zvuková a teplená izolace, nutnost opatřovat  ochranným nátěrem). Odkládat výměnu oken se dnes při zrůstajících cenách  energií nevyplácí. Okny utíká cca 20% tepelné energie. Plastová okna jsou „bezúdržbová“, nemusíte provádět 2x ročně údržbu povrchu,  mají velmi dobré tepelně technické vlastnosti, jsou za přijatelné ceny. Plastová okna nemusí být jenom v bílé barvě, můžete si dopřát okna s fólií v imitaci dřeva nebo s nástřikem v různých barvách RAL. Moderní plastová okna v barvě imitace dřeva již laik nerozezná od oken dřevěných.

Otázka: Jaká je životnost plastových oken?
Odpověď: Životnost plastových oken je dnes ověřena 50-letými realizacemi, ale i simulacemi zrychleného stárnutí ve zkušebnách výrobců profilů.

Otázka: Je pravda, že plastová okna žloutnou, praskají?
Odpověď: Receptura, ze které se PVC profily vyrábí, je dostatečně prakticky prověřena. Její podstatnou složkou je tepelný stabilizátor působení UV záření. Tyto složky zaručují, že po celou dobu životnosti a použití profilů bude jejich barva a fyzikálně-mechanické vlastnosti zachovány.
Firma Deceuninck poskytuje záruku 10 let od data dodání výrobku kromě mechanických vlastností i na barevnou stálost.
Barevnou stálostí se rozumí, že po vystavení vnějšímu prostředí za klimatických podmínek, odpovídajících méně než 180 kLy/rok solární energie zůstane barva profilů téměř nezměněná, tedy případný rozdíl nebude vyšší, než stupeň 4 na šedé stupnici podle ISO 105/A03.

Otázka: Nezačnou se okna s renolitovou fólií loupat?
Odpověď: Nemusíte se obávat, akrylová fólie je nanášena na profil pod speciálními UV lampami a lepena speciálními lepidly přímo výrobcem profilů. Plastový profil je na povrchu mírně rozleptán UV lampou a po nanesení fólie opět zchlazen, takže spojení je dokonalé. Fólie je odolná proti ultrafialovým paprskům.

Otázka: Co je to mikroventilace?
Odpověď: Při určité poloze kliky vznikne nevelká štěrbina mezi okenním rámem a křídlem zajišťující stále přivětrávání, které zabezpečuje místnost před nadměrnou vlhkostí.

Otázka: Jak správně větrat?
Odpověď: Výměna vzduchu v místnosti patří k základním hygienickým požadavkům pro pobyt osob v místnosti. Nová okna si žádají nové návyky. Původní dřevěná okna ve většině případů těsnila špatně nebo vůbec a tím byla přirozená infiltrace vzduchu trvale zajištěna. Nová okna těsní velmi dobře a zabraňují průniku vzduchu. Výborná těsnost je z hlediska tepelně izolačních vlastností pozitivní vlastnost, avšak z hlediska hygieny nemusí vyhovovat potřebám uživatele. Pro zvýšení komfortu bydlení musejí výrobci myslet i na způsob regulace větrání.
Způsobů je několik:

  • větrání otevřeným oknem-nárazové větrání, je vhodné pro rychlé, krátkodobé  větrání, kdy nedochází k ochlazení okolních stěn a vnitřního zařízení. Suchý vzduch se dá snadněji a rychleji vytopit.Zpravidla stačí 5minut cca 4 denně.
  • větrání sklopeným oknem-vhodné při venkovních teplotách podobných jako v místnosti
  • větrání mikroventilací -při určité poloze kliky se křídlo otevře na malou větrací štěrbinu a dochází k základnímu provětrávání.Okno není zajištěno proti vloupání!
  • větrání spárovou infiltrací-vzduch proudí  přerušeným těsněním do prostoru mezi rám a křídlo. Na rámu upevněná klapka působí jako ventil, který umožňuje výměnu vzduchu. Klapka je konstruovaná tak, aby pracovala v rozsahu běžných rozdílu tlaků.

Otázka: Proč dochází k rosení oken?
Odpověď: Výměnou stávajících oken za nová okna plastová dochází k výbornému utěsnění prostoru. Hlavním důvodem, proč dochází k rosení oken je nižší teplota, na kterou je vytápěná místnost a vysoká relativní vlhkost.Málokdo z nás si uvědomí, kolik zdrojů vodní páry je v běžné domácnosti. Jen při spaní vydýchá člověk za noc 1-2 litry tekutin.Teplý vzduch zadrží v sobě více vlhkosti než vzduch studený a jakmile se dostane do kontaktu se studeným sklem okna, nadbytečná vlhkost se vysráží.

Otázka: A co máme dělat, aby k rosení oken nedocházelo?
Odpověď: Jak už bylo řečeno, měli bychom se vyvarovat nadměrné vlhkosti v místnosti a správně větrat. Důležité je odvětrání  kuchyní a wc. Mělo by se větrat krátce a intenzivně, stačí 5 minut 4x denně. Ochladí se vzduch v místnosti, ale nedojde k prochladnutí stěn a vnitřního zařízení, což prakticky nezvyšuje energetickou náročnost. Suchý vzduch se dá snadněji a rychleji vytopit.

Otázka: Čím může být  vyplněn meziskelní prostor?
Odpověď: Prostor mezi skly může být vyplněn buď předsušeným vzduchem nebo inertním plynem (argonem, kryptonem). Nahrazením vzduchu plynem s nižší tepelnou vodivostí se tepelné schopnosti skla zlepšily.Snižuje se podíl přenosu tepla prouděním a vedením. Standardní izolační dvojsklo vyplněné argonem má koeficient prostupu tepla U = 1,1 W/m2K.
Koeficient prostupu tepla s použitím kryptonu v trojsklech lze snížit až na hodnotu 0,5 W/m2K.

Otázka: Je pravda, že plyn, kterým je vyplněn meziskelní prostor časem vyprchá?
Odpověď: Jako každý materiál vlivem stáří a opotřebení ztrácí postupně své původní vlastnosti. Samotné procento naplnění meziskelního prostoru záleží na technologií používanou výrobcem a standardně se pohybuje přes 90%. Běžně používané materiály propouštějí 0,5% až 0,7% plynu za rok, což je běžná hodnota, splňující normu. Z těchto údajů se dá snadno spočítat, jaká je jeho životnost.

Otázka: Bydlíme na velice frekventované ulici, můžete nám poradit, jaké zasklení máme použít, abychom eliminovali  hluk?
Odpověď: Volba skla by se měla podřídit hladině hluku v okolí montáže oken. Konstrukce protihlukových skel se opírá o různou tloušťku zasklení  a o použití tlumících plynů mezi skly. Běžné sklo může být nahrazeno složeným sklem s protihlukovou  fólií. Ve standardním provedení plastových oken se používá zasklení s Rw=32dB. Čím je index vzduchové neprůzvučnosti vyšší, tím je útlum hluku větší. U rušných ulic doporučujeme zasklení 6-16-4, u kterého je  Rw=37dB a cenový nárust je minimální. Další možností jak napomoci útlumu hluku je použití středového těsnění v plastových profilech.

Otázka: Jaké služby nabízíte zákazníkům?
Odpověď: Pokud navštívíte obchodní kancelář  nebo jinak oslovíte obchodní zástupce, bezplatně Vám poradíme s vhodným výběrem profilů, členěním a otevíráním oken, aby vše splňovalo Vaše požadavky a představy. Samozřejmostí je bezplatně vyhotovená cenová nabídka. Nabízíme také doplňky k oknům-vnitřní a vnější parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu atd. Samozřejmostí je kromě demontáže a montáže oken i ekologická likvidace a zednické zapravení. Po předání oken zákazníkovi poskytujeme záruční a pozáruční servis. Před samotnou výrobou oken Vás navštíví technik, který provede přesné zaměření oken. Výroba oken probíhá ve výrobním a skladovacím areálu firmy STAVOPROJEKTA stavební firma a.s. v Moravanech u Brna na moderní výrobní lince.

Otázka: Jakou záruku dáváte na výrobky a práci?
Odpověď: Na plastová okna a práci poskytujeme záruku 5let. Na vybrané komponenty, např. žaluzie, doplňky a vstupní dveře se vztahuje záruka 2 roky.

Otázka: V jakém časovém rozmezí se pohybuje doba mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací?
Odpověď: Standardní dodací lhůty pro bílé profily jsou 4 týdny od podpisu smlouvy. Pro profily s renolitovu fólií uvádíme 5-6 týdnů. Pro profily s povrchovou úpravou decoroc a profily v acrylcolorových barvách je doba 6 týdnů. Samozřejmě se každá zakázka posuzuje individuálně a doba mezi podpisem a samotnou realizací se dá po domluvě zkrátit.

Otázka: Poraďte nám, jak se máme připravit na výměnu oken?
Odpověď: Stačí připravit volný prostor do vzdálenosti 1m kolem okna. V tomto prostoru bude docházet k manipulaci s okny, proto by v něm neměl být nábytek, který by mohl překážet manipulaci nebo by se mohl při manipulaci s okny poškodit. Dále se doporučuje přikrýt si nábytek folií a na podlahu si dát kartony popř. starý koberec.

Otázka: Jak dlouho bude trvat výměna oken v bytě např. 4+1?
Odpověď: Výměna oken v bytě velikosti 4+1 proběhne během 1 dne včetně zednického zapravení a montáže doplňků (žaluzií). V komplikovanějších případech, např. u kastlových oken, je doba provedení delší.,dle konkrétní situace.

Otázka: Jak máme o plastová okna pečovat?
Odpověď: Materiál používaný k výrobě plastových oken není náročný na údržbu. Na čištění rámů použijte běžných prostředku dostupných v každé domácnosti. V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem abrazivních (drsných) přísad, stejně tak je zakázáno používat různé drátěnky. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů.  Rámy z PVC nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho.

Otázky zodpověďěla Ing. Renata Fojtíková, vedoucí obchodních zástupců divize výroby a montáže oken.

 

Novinky a aktuality

Zimní sleva
1. 12. 2011
Speciální zimní sleva již od 1. 12. 2011!
číst více
ČEKIA Stability Award 2011: AAA Excelentní
15. 11. 2011
STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. získala v rámci ČEKIA Stability Award hodnocení AAA - Excelentní, což řadí tuto společnost mezi 8% nejstabilnějších firem v České republice!
číst více
Nově i vnější hliníkové protipožární dveře
22. 9. 2011
Řada hliníkových profilů pro vnější i vnitřní protipožární dveře s tepelnou izolací.
číst více
Bezrámový zasklívací systém AluVerso
24. 8. 2011
Nový systém bez dělicích svislých rámů, který umožňuje pohyb křídel přes roh kolejnice. Tento systém je vhodný i pro lodžie se zkosenou boční stranou.
číst více
Mimořádná sleva na profil Eforte
12. 7. 2011
Oslavte s námi 20. výročí založení firmy mimořádnou slevou na okna z profilu Eforte.
číst více
ČESKÝ VÝROBEK

©2009 Stavoprojekta. All rights reserved.